loading...

وب نوشتهای عرفانی و ادبی

ادبی ؛ عرفانی و ...

بازدید : 195
پنجشنبه 7 اسفند 1398 زمان : 14:37

کتاب شناسی مولوی

1 ـ آخرتدر آینه‌ی مثنوی معنوی ، احمد احمد ، قم: مطبوعات دینی ، 1382
2 ـ آیات ، احادیث و لغات مثنویمعنوی ، نظام الدین نوری کوتنایی ، ساری : زهره ، 1381
3 ـ ابزارآلات موسیقی در مثنوی مولانا ، هلن دارایی ، کرج : سرافراز ، 
4 ـ اخلاق عملی وتدبیر منزل در مثنوی مولانا ، معصومه سالم کار ، قزوین : سایه گستر ، 
5 ـ ارتباط غیرکلامی‌در مثنوی معنوی ، کیومرثفلاحی ، تهران : آوای سرزمین ماهور ، 1381
6 ـ از بود تا نبود (چند وچون نمادها در مثنوی مولوی ) ، زهره خسروانی ، تهران : نگاه سبز ، 
7 ـ از شهر محمد تا سرزمین مولانا ، مهدی زرقانی ، تهران : آنا ، 
8 ـ اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس ، مریم ابوالقاسمی‌، تهران: وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی، 1383
9 ـ اندیشه‌هایکوانتومی‌مولانا : پیوند علم و عرفان ، محسن فرشاد ، تهران : علم ، 

10 ـباغ عرفان : حرکت به سوی « او» ، سیر و سلوکی بر شناختعرفان مولانا جلال الدین ، پوراندخت دیوانیان ، تهران : دانش و فن ، 
11 ـ بانگآب : دریچه‌‌‌ای به جهان نگری مولانا ، سودابه کریمی‌، تهران : نشر شور ، 

12 ـبا یک تپش درنگ ، صور خیال وتعابیر متناقض نما در شعر مولوی و عطار ، محمود دیانتی ، تهران : تابان ،
13 ـ بررسی موانعمعرفتی در مثنوی (با نگاهی به اندیشه‌ها و جهان بینی مولوی ) ، محمد علیخالدیان ، گرگان : مختومقلی فراغی ، 1383
14 ـ پژوهشی پیرامون مسأله دعا و معرفی دعای مثنویمولوی ، محمد کرمانی ، مشهد : شرکت به نشر ، 1383

15 ـ پندارهای یونانی درمثنوی ، فاطمه فاطمه ، تهران : روزنه ، 1384

16 ـ پیامبر اکرم (ص)در مثنوی معنوی مولوی ، قادرفاضلی ، تهران : فضیلت علم ، 1385
17 ـ تأویل طبیعت (فرهنگ نمادها و نشانه‌ها در اندیشهمولانا ) ، علی تاجدینی ، تهران : سروش ، 1382
18 ـ تجلّی زن درآثار مولوی ، زلیخا ثقفی ، تهران : ترفند ، 1381
19 ـتحفه‌های آن جهانی (سیری در آثار و زندگی مولانا جلال الدین رومی‌) ، علیدهباشی ، تهران : سخن ، 1382
20 ـ تحلیل چهار موضوع قرآنی در مثنوی ؛ مقدمه صدرالدینطاهری ، مهدی مهدوی ، مازندران : عصر جدید ، 1384

21 ـتحلیل و تطبیقاندیشه‌های کلامی‌در مثنوی مولانا ، تهران : فاخر ، 1382

22 ـتفسیر عرفانی مثنوی معنوی ، زیرنظر و با مقدمة فرشیداقبال ، بحرالعلوم ، محمد بن محمد ، تهران : ایران بان ، 1383
23 ـ جلوه‌های معاد در مثنوی ، فرح اللهموسوی ، تهران : گل آرا ، 1381

24 ـ چون کشتی بی لنگر (موسیقی در شعر مولانا ) ، منیژه پلنگ پوش ، مشهد : نوش ،
25 ـ حادثه یکربلا در مثنوی ؛ گردآوری ، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادی ، محمد تقی جعفریتبریزی ، تهران : مؤسسه‌ی تدوین و نشر آثار علامه جعفری : یاران علوی ، 

26 ـ حضرت عشق : سیریدر مثنوی و درآمدی بر اندیشه‌های مولانا به ضمیمه‌ی مصاحبه با پروفسور آنه ماریشیمل ، تهران : آوای سرزمین ماهور،1383

27 ـ حضرتنوح (ع) در مثنوی ، اعظم شفیعی ، تهران : شمس الشموس ، 1383

28 ـ خدایان اساطیر در محضر مولانا و دفتر یونگ ، اکرم جهانگیرتویسرکانی ، تهران : سرمدی ، 1384

29 ـخندمینترافسانه (جلوه‌های طنزدرمثنوی) ، اسماعیل امینی ، تهران: انتشارات سوره مهر، 1384
30 ـ داستانها و پیام‌های مثنوی ؛ به اهتمام حبیب الله پاکگوهر ، حشمت الله ریاضی ، تهران : حقیقت ، 1383

31 ـ داستانهای مثنوی ( شامل 235 داستان ) ، محمد محمدی اشتهاردی ، بوشهر موعود اسلام ، 1383

32 ـ داستانهایی از مثنوی ، مهدیافتخار ، شیراز: نوید شیراز، 1380
33 ـ در جزیره مثنوی ، غلامرضا یاس پور ، تهران : حسینیه یارشاد ، 1384
34 ـ در دایره معنا : شرح آیاتمعنوی در ابیات مثنوی ، حسن بلخاری قهی ، تهران : حسن افرا ، 1380
35 ـ در سایه آفتاب : شعر فارسی وساخت شکنی در شعر مولانا ، تقی پورنامداریان ، تهران : سخن ، 1380
36 ـ در کوچه‌هایقونیه ، مژگان امیرحسینی ، تهران : صنم، 1382
37 ـ دستور در مثنوی ، محسن پویان ، قزوین : طه ، 
38 ـ دمساز دو صد کیش : در باره‌ی مولانا جلال الدین ، شیرین بیانی ، تهرانجامی‌، 1384
39 ـ دلیل آفتاب تحلیل شخصیت‌ها ( پیامبران ، تاریخی و اساطیری ) در مثنوی با توجه با مفهوم ، معصومهشعبانی ، تهران : 1383
40 ـ دنیا در مثنوی ، احمد منیری ، قم : سید جمال الدیناسدآبادی ، 1382
41 ـ دوره کاملمثنوی براساس نسخه نیکلسون ، با مقدمه عبدالحسین زرین کوب ، تهران : مجید ،
42 ـ رباب رومی : گشتی در رفتار و آثار موسیقاییجمال آفرین جلال الدین محمد بلخی ؛ 2 جلد ، مهدی ستایشگر ، تهران : شرکت تعاونیکارآفرینان فرهنگ و هنر، 1384

43 ـ رباعیات مولوی ، با مقدمهبدیع الزمان فروزانفر ، تهران : چاو ، 1382

44 ـ رنگ عشق : شرح و تفسیر سه داستان ازمثنوی معنوی ، اسماعیل شفق ، تهران : خجسته ، 1382
45 ـرهآورد گشتی در مثنوی و دیوان کبیر مولانا جلال الدین ، لالنگ ، تهران : کویر ،
46 ـ رهایش تشنگان : گشتی در دیوان مولاناجلال الدین ، ابوالقاسم پرتو ، تهران : کویر ، 1381

47 ـ زندگی نامه مولانا جلال الدین بلخی ، توفیق هـ . سبحانی ، تهران : قطره ،
48 ـ ژرفای دریا ،جست وجوی مروارید ناسفته در دریای گفته‌های مولانا ، منیژه قربانی ، تهران : کویر ، 

49 ـسخن قطره از دریا : مجموعه مقالات عرفانی در باره یمثنوی ، بتول درزی ، کرج : رسپینا ، 1383
50 ـ سودای حقیقت (هستی شناسی مولانا در مثنوی معنوی ) ، مجتبیبشردوست ، تهران : جوف ، 1381
51 ـ سیب باغ جان : جستاری در ترفندها و تمهیدات هنری غزلمولانا ، مریم خلیلی جهان تیغ ، تهران : سخن ، 1380
52 ـ سی پاره عشق : تفسیر غزل‌هایدیوان شمس ، مجید مجید ، تهران : سمیر، 1384
53 ـسیری در دیوانشمس؛ زیرنظر مهدی ماخوری ، علی دشتی ، تهران : قلم آشنا ، 1382
54 ـ سیمای انسان در مثنوی مولوی ، عباسمحمدیان ، سبزوار: انتظار ، 1384

55 ـسیمایتابناک قرآن در زلال مثنوی ، حسین ریگی ، زاهدان : بام دنیا ، 1382
56 ـ شرح اجمالی مثنوی شامل داستان‌ها و خلاصه‌هایی از اشعاردر رابطه با داستانها و آیات قرآن کریم ؛ 2 ج ، اسدالله عبداللهیان ، رشت 

57 ـ شرح جامع مثنوی ، 7 جلد ، کریم زمانی ، تهران اطلاعات ، 1378ـ1381
58 ـ شرح مثنوی معنوی ، زعفرنصیری ، تهران : ترفند ، 1384

59 ـ شرح وصیت نامه مولاناجلال الدین بلخی ، تهران : نسل نواندیش ، 1381
60 ـ شمس تبریزی از طلوع تا غروب ـ بهروزنصیری ، خوی : قراقوش ، 1382
61 ـ شمس در آینه اشارات و تلمیحات ، آسیهرحیمی‌، تهران : کلبه‌ی معرفت ، 1383
62 ـ شیوه استدلال مولوی در مثنوی ( استدلالتمثیلی ) ، رضا میرصادقی ، زنجان : زرنگار ، 1380

63 ـظرف آب زندگی ( بررسی ساختار قصه‌های مثنوی ) ، عباسخیرآبادی ، تهران : کلهر ، 1382
64 ـ عجبا نماز مستان ، تفسیر عرفانی نماز در آثار مولانا ، فتح الله عباسی ، قم : سلسله ، 

65 ـعرفان مولانا در مکتب دابوت ، محمد بستان ، تهران : زر ، 1384

66 ـ عشق درمانی: روان درمانی عارفانه براساس قصه شاه وکنیزک ، عبدالعظیم کریمی‌، تهران : دانش ، 1383

67 ـ عشق ، عشق  باز هم عشق (زندگی پرماجرای مولوی ) ، عباس عطاری کرمانی ، تهران : آسیم ، 
68 ـ عشق نوازی‌های مولانا ، جلال ستاری ، تهران : نشرمرکز ، 1384
69 ـعقل از دیدگاه مولانا ؛پیشگفتار حسین نصر ، پری ریاحی ، تهران : مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران ، 
70 ـ علل رازپوشی در آثار مولانا و حافظ ، یعقوب معصومی‌اصل ، تبریز : 1380
71 ـ علم کلام درمثنوی ، اکرم حبیب نژاد ، تهران : گوهرین قلم ، 1382
72 ـ غفلت با فیضگیری از اندیشه مولانا جلال الدین محمد ، حسینبدرالدین ، تهران : راه نیکان ، 1383

73 ـ فرهنگ موضوعی ادب پارسیویژه کلیات شمس تبریزی ، کرج : آرین ویژه ، 1384

74 ـ فرهنگ نامه رمزهای غزلیات شمس : بیان رمزیدر غزلیات شمس ، رحمان مشتاق مهر ، تبریز : 1380
75 ـ فهرست الفبایی کلیات شمس ، محمدعلی مقدم فر ، تهران : فکر روز ، 

76 ـ قرآن و مثنوی فرهنگ واره (تأثیر آیات قرآن در ابیات مثنوی ) ، بهاءالدین خرمشاهی ، تهران : قطره ، 1383
77 ـ کتاب شناسی مولوی ، ماندانا صدیق بهزادی ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی ، 1380
78 ـ کشف الابیات مثنوی معنوی مولوی ، مهدی ایزدجو ، تهران : قطره ،

79 ـ کشفالابیات موضوعی مثنوی معنوی براساس نسخه نیکلسون ، اشرف میکاییلی ، اردبیل : رهرودانش ، 1384

80 ـ کشف المصراع مصراع دوم مثنوی جلال الدین از روی تصحیح نیکلسون ، رسولصفایی ، اصفهان : دانشگاه اصفهان ، 1385

81 ـ کلیات دیوان شمس ، مقدمه به قلم بدیع الزمانفروزانفر ، تهران : آبیار ، 1383
82 ـ گوهرگمشده ؛ درنگی در دیدگاه‌های عرفانی مولوی در باره انسان و عشق ، ابراهیمکلانتری ، قم : ، 1382

83 ـ مثنوی براساس صحیح ترینمتن نسخه قونیه ، مقدمه و شرح محمدرضا برزگر خالقی ، تهران : زوار ،

84 ـ مثنوی ، زبان معرفت ، پیمان آزاد ، تهران : البرز، 1381
85 ـ مشایخ مثنوی ، اسحاق بهرامی‌، خرم آباد : افلاک ، 1384

86 ـ مصحفباطل : تحلیلی از رابطه‌ی شمس و مولوی ، آروین مهرگان ، آبادان : پرسش ،
87 ـ معجزات و کرامات مولانا و شمس تبریزی ، ابوالفتحعرب ، تهران : نسل نواندیش ، 1384

88 ـ معرفت شناسی مثنوی مولوی ، جلیل مسعودی فر ، مشهد آهنگ قلم ، 1382
89 ـ مقدمه‌‌‌ای بر شناخت مولانا ( خودشناسی براساس مثنوی ) ، محمد امین مروتی ، تهران : راه مانا ، 

90 ـ مولانا از بلخ تا قونیه ، عبدالرفیعحقیقت ، تهران : کومش ، 1384

91 ـ مولانا در فراق شمس ، کریم میرزا لو ، تهران : ساده ، 

92 ـ مولوی برای کودکان و نوجوانان ، مهرداد مهرداد ، تهران : همراز ، 

93 ـ مولوی و جهان بینی‌ها. امام علی(ع) از دیدگاهمولوی ، تهران : مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1381
94 ـ میناگر عشق : شرح موضوعی مثنوی معنویمولانا جلال الدین بلخی ، تهران : نی ، 1381
95 ـ نقدی بر عشق و جنایت : اولین داستانمثنوی معنوی ، جلال لاهیجی و نازنین لاهیجی ، تهران : ، 1384

96 ـ نقش حیوانات در داستان‌هایمثنوی معنوی ، بهروز خیریه ، تهران : فرهنگ مکتوب ، 1384

97 ـ نگاهی به انسان شناسیدر مکتب مولانا ، محمد برادرثانی ، مشهد : چهارم ، 1384

98 ـ نماز و عرفان مولانا ، رضا میرابوالقاسمی‌، یزد : 1380
99 ـ نیستان الست (عالم ذر در مثنوی معنوی ) ، نجم الساداتپزشکی ، تهران : زوار ، 1383
100 ـ نی نامه( در باره مولوی در قونیه ) ، خلیل الله خلیلی ، تهران : دنیای کتاب ،
101 ـ هرمنوتیک صوفیانهمولوی و تفسیر کلمات قرآنی در آثار مولوی ،‌هادی اکبرزاده و فاطمهمرتضوی ، گرگان: عشق دانش، 1383

قفل استخری | قفل باشگاهی
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

آمار سایت
 • کل مطالب : 8
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 56
 • بازدید کننده امروز : 57
 • باردید دیروز : 10
 • بازدید کننده دیروز : 11
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 82
 • بازدید ماه : 160
 • بازدید سال : 3187
 • بازدید کلی : 7778
 • کدهای اختصاصی